de onderneming in architectuur
home organisatie projecten contact

studie Verhees-Eibernest Hogebrug te Liessel

(i.s.m. Benny Munsters en Hans van der Vorst)
Na de beëindiging van de intensieve varkenshouderij aan de rand van de Peel ontstaat er een bonte verzameling van activiteiten op het voormalige agrarische terrein. De overvloed aan beschikbare ruimte bood elk gezinslid individuele ontwikkelingskansen. Er is een grondverzetbedrijf, een permacultuurtuin, een terrein voor alternatieve trekkers en mobiele bewoning, een ontmoetingsplaats voor bezinning en een crossbaan. De spontane herinrichting leidt echter tot conflicterend gebruik, zorgt voor onderlinge spanningen en tegengestelde verwachtingen en maakt de toekomst van het terrein onzeker. Het beheer vergt veel energie, tijd en geld. De baten daarentegen zijn gering.

Binnen dit kader is in samenwerking met het gezin een studie gedaan naar de reorganisatie van het terrein. Het resultaat is een stappenplan voor het veranderingsproces van agrarische bedrijfsvoering naar duurzaam beheer en exploitatie. De relatie met het omliggende landschap wordt hersteld, benut en versterkt. In het plan wordt het terrein een eenheid. De bewoners hebben weer een gemeenschappelijk doel met een visie op de lange termijn en economisch perspectief.Het terrein wordt stapsgewijs geschikt gemaakt voor evenementen, passanten, bezoekers en tijdelijk verblijf. Het perceel met maïs wordt een voedselveld. De opslag van zand, grind, puin, hout en groenafval is de materialenbank. Het scharrelende varken wordt de 'huismeester'. Waar eerste tweeduizend varkens verzorgd werden door de boer en z'n gezin, beheert nu een roedel varkens het terrein waar vele mensen festiviteiten kunnen bijwonen, waar gerecreëerd kan worden maar waar ook kan worden teruggetrokken in bijzondere trekkershutten.

zie ook:
LAB, Life Amsterdam Bridge (2012)
tuin woonboerderij Wezelstraat te Asten (2010)
bezoekerscentrum Loetbos in de Krimpenerwaard (2003)


projectenoverzicht