de onderneming in architectuur
home organisatie projecten contact

Dominicuskerk, Oog in Al te Utrecht

De Dominicuskerk is een onderdeel van een voormalig kloostercomplex uit 1951. Na het vertrek van de laatste monnik hebben de diverse ruimten in het kloostercomplex in de loop der jaren verschillende tijdelijke en permanente bestemmingen gekregen.
Het kloostercomplex is tamelijk ongeschonden de tijd doorgekomen en is nooit aangepast aan het veranderde gebruik. Het gebouwencomplex is een gemeentelijk monument en ligt centraal in de wijk. In opdracht van het parochiebestuur en in samenspraak met de gemeente Utrecht is een ontwerpvoorstel gemaakt voor de nodige aanpassingen om het gebouw voor divers gebruik geschikt, rendabel en exploiteerbaar te maken. Het doel was om de kerkfunctie in het complex te behouden en het gebouw verder ontvankelijk te maken voor de meer seculiere functies en bestemmingen.Er is een plan gemaakt voor aanpassing van de installaties, ontsluiting en geluidwering van de diverse exploiteerbare units, flexibiliseren van het gebouwgebruik en het hergebruiken van bestaand materiaal. Zo is wordt het priesterkoor vergroot tot een eigen kerkruimte maar ook een royaal toneelpodium en worden de kerkbanken met knielmatjes hergebruikt in schuifbare en draaibare lamellenwanden die tevens fungeren als grote suskasten in het middenschip van de kerk.

zie ook:
muziekkiosk St. Trudoplein te Eindhoven (2006)
De Nationale Borg, Keizersgracht te Amsterdam (2004)
‘Stadswerven’ in het Energiehuis te Dordrecht (2002)

projectenoverzicht