de onderneming in architectuur
home organisatie projecten contact

Havenmuseum en Waterstad 2010, Rotterdam (i.s.m. A-Z ontwerp)

Het plangebied omvat de oudste havens in het centrum van Rotterdam: de Leuvehaven, de Bier- en Rederijhaven, de Wijnhaven, de Scheepmakershaven, de Oude Haven en het Haringvliet. Het gebied heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Door de intensivering van dit woon- en werkgebied is de druk sterk toegenomen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Het Havenmuseum speelt een belangrijke rol in het beheer van de havens en kades. Het havenmuseum wil met dit plan haar visie tonen richting 2010.

In deze toekomstvisie wordt gepoogd om reeds aanwezige elementen en bestaande initiatieven in het plangebied verder te ontwikkelen en te definieren tot krachtige instrumenten om het water en het aangrenzende openbare gebied te revitaliseren. Uiteindelijk worden er beelden gegenereerd van hoe het gebied er anno 2010 uit zou kunnen zien;

De Leuvenhaven wordt een echte museumhaven met historische schepen en kadewerktuigen die vanuit verschillende zichthoeken vanuit de stad zichtbaar zijn. De Scheepmakershaven wordt momenteel gedomineerd door de anonieme ruggen van de hoogbouw aan de Boompjes. De menselijke maat is afwezig en er is weinig leven en bedrijvigheid zichtbaar. Hier worden drijvende pakhuizen met werven voorgesteld waarin kleinschalige en ambachtelijke bedrijven zich kunnen vestigen.
In de Wijnhaven is een groot drijvend lichaam geprojecteerd. Dit 'schip' huisvest allerlei recreatieve voorzieningen die nodig zijn in dit dichte stedelijke woongebied. Het bestaat uit twee lagen. De onderste laag heeft glazen paviljoenachtige gebouwen en brede steigervloeren. De verschillende paviljoens herbergen horeca-, health- en sportfaciliteiten. Op de paviljoens is een parkachtig landschap met bomen, sportveldjes, zonneweiden en slingerende paden die de ene kade met de andere verbinden. Door de steeds veranderende waterhoogte in de haven zijn dan de paviljoens en dan weer het parklandschap op kadehoogte.

zie ook:
LAB, Life Amsterdam Bridge (2012)
bezoekerscentrum Loetbos in de Krimpenerwaard (2003)
speel(S)plein/Kokerstraat te Rotterdam (1997)

projectenoverzicht