de onderneming in architectuur
home organisatie projecten contact

speel(S)plein/Kokerstraat te Rotterdam
(i.s.m. Roland van Wanrooij)

De opgave was om een ontwerp te maken dat de Kokerstraat zou veranderen in een kindvriendelijk plein. De Kokerstraat en omgeving zijn gesitueerd in Rotterdam Zuid en hebben te kampen met vergrijzing, woningleegstand en concentraties van allochtonen.
Uit de analyse van de locatie blijkt dat er geen aanknopingspunten zijn om van deze plek een plein te maken en uit de analyse van de opgave blijkt dat er vanuit gebruikers eerder behoefte is aan spelvoorwaarden dan aan concrete speelobjecten.

De Kokerstraat wordt in het plan opgevat als gewone buurtstraat maar dan met een zeer breed straatprofiel. Midden in deze nieuwe straat ligt een houten vloer. Door delen van deze vloer op allerlei wijzen om te vouwen, ontstaat meubilair dat diverse soorten van gebruik kan absorberen.Auto's kunnen de Kokerstraat inrijden en een parkeerplek gebruiken aan de zijden van de straat. De bestaande groenstructuur wordt moeiteloos in de nieuwe situatie opgenomen, alle bomen staan in het straatoppervlak.

Een kruipende opa en een zwaaiende oma, op ware grootte en uitgevoerd in brons, worden aan beide uiteinden van de straat geplaatst, als metaforen voor vergrijzing en vervreemding.
De jury honoreerde het plan met een eervolle vermelding.

zie ook:
muziekkiosk St. Trudoplein te Eindhoven (2006)
Havenmuseum en Waterstad 2010, Rotterdam (2004)

projectenoverzicht